\

ÚvodO spoločnosti

O spoločnosti

INSIA je dynamická spoločnosť poskytujúca kvalitný servis a zázemie poisťovacím a hypotekárnym maklérom. 1700 odborníkov pôsobí v sieti INSIA ako nezávislí a slobodní podnikatelia. Množstvo poskytovaných služieb dopĺňa unikátny softvér YETI, špeciálne vyvinutý a denne aktualizovaný pre efektívnu prácu poisťovacieho a finančného sprostredkovateľa. Na slovenskom trhu INSIA pôsobí od roku 2005.

Našim klientom zabezpečujeme veľmi širokú a komplexnú ponuku poistenia a hypoték. Vďaka skúsenostiam a odbornosti sme schopní nájsť vždy to správne riešenie pre každého klienta. Poskytovanie kvalitných služieb a osobného servisu sú pre nás základnou hodnotou.

INSIA & MARSH

Strategické partnerstvo s najväčším poisťovacím maklérom na svete, spoločnosťou Marsh, je pre INSIA potvrdením stability. Sme tak rešpektovaným partnerom na finančnom trhu.

 

Základné údaje o spoločnosti


Obchodné meno:
BALAŽI s.r.o.
Sídlo: Janka Kráľa 663/24, Bošany 956 18
IČO: 47696435
Register NBS pod registračným číslom: 193117
Zapísaný ako: podriadený finančný agent

Osvedčenie vydala podľa § 9 zákona č. 186/2009 Z. z.

 

Obchodné meno: INSIA SK s.r.o.
Sídlo: Laurinská 3, 81101 Bratislava
IČO: 45660891
Zástupca: Ing. Ivan Špirakus, konateľ
Samostatný finančný agent zapísaný  v Registri NBS pod registračným číslom: 127035 v týchto sektoroch:

Poistenie alebo zaistenie od: 13.10.2010
Prijímanie vkladov od: 13.10.2010
Poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov od: 13.10.2010
Poskytovanie doplnkového dôchodkového sporenia od: 13.10.2010
Poskytovanie starobného dôchodkového sporenia od: 15.07.2016

Registráciu je možné overiť v registri Slovenskej národnej banky.